طلایی

تومان

1,200,000

 • درخواست مشاوره :50
 • مشاوره آفلاین : 100
 • مشاوره آنلاین :: 200
 • کمیسیون مشاوران : 10
 • تنظیم اوراق قضائی: 10
 • آموزش عمومی : نامحدود
 • 20 درصد تخفیف حق الوکاله
 • آموزش تخصصی : 5
 • تخفیف ارجاعات : 20 درصد

نقره ای

تومان

800,000

 • درخواست مشاوره :30
 • مشاوره آفلاین : 50
 • مشاوره آنلاین :: 100
 • کمیسیون مشاوران : 5
 • تنظیم اوراق قضائی: 10
 • آموزش عمومی : نامحدود
 • 15 درصد تخفیف حق الوکاله
 • آموزش تخصصی : 3
 • تخفیف ارجاعات : 15درصد

برنزی

تومان

500,000

 • درخواست مشاوره :20
 • مشاوره آفلاین : 30
 • مشاوره آنلاین :: 50
 • کمیسیون مشاوران : 3
 • تنظیم اوراق قضائی: 5
 • آموزش عمومی : نامحدود
 • 10 درصد تخفیف حق الوکاله
 • آموزش تخصصی : 1
 • تخفیف ارجاعات : 10درصد

رایگان

تومان

0

 • درخواست مشاوره :1
 • مشاوره آفلاین : 1
 • مشاوره آنلاین :: 1
 • کمیسیون مشاوران : 0
 • تنظیم اوراق قضائی: 0
 • آموزش عمومی : نامحدود
 • 0 درصد تخفیف حق الوکاله
 • آموزش تخصصی : 0
 • تخفیف ارجاعات : 0 درصد

مشاوره با کارشناسان حقوقی پایگاه موسسه دانش پژوهان

با خرید یکی از پلن های مشاوره سایت پایگاه موسسه دانش پژوهان میتوانید با کارشناسان این مجموعه مشکلات حقوی خود را در میان بگذارید.