طرح برگزاری دوره جذب کارشناسان

موسسه حقوقی دانش پژوهان در راستای رسالت خود مبنی بر گسترش خدمات حقوقی در اقصی نقاط کشور، اقدام به جذب کارشناسان خود در سطح کشور می نماید. متقاضیان پس از طی مراحل طرح به شرح ذیل، به عنوان کارشناس موسسه عمل نموده و از مزایائی همچون دسترسی به شبکه وس

مشاوره با کارشناسان حقوقی پایگاه موسسه دانش پژوهان

با خرید یکی از پلن های مشاوره سایت پایگاه موسسه دانش پژوهان میتوانید با کارشناسان این مجموعه مشکلات حقوی خود را در میان بگذارید.