بنام دادگر هستی

  • دسترسی آسان و سریع به خدمات حقوقی و تخصصی یکی از راههای تحقق عدالت قضایی می باشد . توجه به کار گروهی و تخصصی و وجود مجموعه هایی منسجم در حوزه حقوق و وکالت کشور، اسباب توسعه کمی و کیفی خدمات حقوقی را برای جامعه را فراهم می آورد. با درک این حقیقت و به منظور ترویج فرهنگ حقوق تخصصی، در سال 1398جمعی از حقوقدانان فرهیخته ایران اسلامی با دغدغه توسعه و بهبود شاخصه های قضایی و تخصصی در کشور، اقدام به جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های حقوقی و جذب ایده های نخبگان حقوقی نمودند و با همکاری جمعی از خوشنام ترین و باتجربه ترین وکلا، کارشناسان و حقوقدانان، موسسه دانش پژوهان را برای دسترسی همگان به خدمات حقوقی تخصصی بنیان نهادند تا گام بلندی در جامعه حقوقی ایران برداشته شود.

مشاوره با کارشناسان حقوقی پایگاه موسسه دانش پژوهان

با خرید یکی از پلن های مشاوره سایت پایگاه موسسه دانش پژوهان میتوانید با کارشناسان این مجموعه مشکلات حقوی خود را در میان بگذارید.